Diagnosi de les Taules de Participació Socials dels centres penitenciaris catalans

Al llarg del 2015 i principi del 2016 hem dut a terme la Diagnosi de les Taules de Participació Socials dels centres penitenciaris catalans. Aquest